Görüşler / Insights

Görüşler: Çevrimiçi Yaz Stajyerleri 2020

Insights: Online Summer Interns 2020

Pandemi staj kavramına yeni bir boyut getirdi: Çevrimiçi staj. Evden çalışma, kısıtlı sosyal aktivite, maske kullanımı ve sosyal mesafe gibi kavramlarla koronavirüs salgını nedeniyle tanıştık. Mimarlık ve araştırma odaklı çalışan S+ ARCHITECTURE, 2020 yazında stajyerlerimiz Hilal Güney, İrem Naz Özgan, Xiaoyu Shi ve Zakaria Siddiqui’nin katılımları nedeniyle şanslıydı. Hepsi tek tek, değerli yetenek ve becerilere sahip, hepsinin ufuk açıcı fikirleri var. Staj süresince aralıklarla eğilimleri, eğitim ve kariyer planları üzerine ekran toplantılarıyla da olsa konuştuk, sohbet ettik. / Coronavirus pandemic has brought a new dimension to internships: Online internship. Work from home, limited social activity, use of masks and social distancing are all new to us since the pandemic has started. S+ ARCHITECTURE, whose work is architecture and research-oriented, has been fortunate in having Hilal Güney, İrem Naz Özgan, Xiaoyu Shi and Zakaria Siddiqui as virtual interns during the summer. They all brought valuable sets of talents and skills as well as refreshing views. We often talked about their education and career plans during our virtual meetings.

1

Hilal Güney

MEF Üniversitesi Sanat Tasarım Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencisi.

Neden S+ ARCHITECTURE’da staj yapmak istedin, nereden duydun staj imkanını?

Murat Soygeniş’i söyleşilerden ve yayınlamış olduğu yayınlardan takip ediyordum. Daha sonra S+ ARCHITECTURE ofisini araştırdım,  ekibin üretmiş  olduğu projeleri inceledim ve etkileyici buldum. Projeleri inceledikten sonra S+ ARCHITECTURE’da kendimi geliştirebileceğimi, bana faydalı olabileceğini, bilgi edinebileceğimi düşündüm. Neden olmasın diyerek, web sitesindeki mail adresine staj için başvuruda bulundum.

S+ ARCHITECTURE’da staj döneminde çalıştığın projelerde neler öğrendin? Stajın sana katkıları neler oldu?

Okulda tasarladığımız projelerde, genelde yüksek katlı yapılar tasarlamıyorduk. Staj sürecinde yüksek katlı yapı tasarımı geliştirdim. Okulda hiç deneyimleyemediğim tarzda çalışmalar ve tasarımlar gerçekleştirme fırsatı buldum. Yüksek katlı yapıların tasarımında olması gereken temel tasarımları öğrendim. Var olan projelerin ise 2B ve 3B çizimlerini yaparak, çizim tekniğimi geliştirmede de katkı sağladı. Benim için farklı bir deneyimdi.

Mimarlık eğitiminin sence en iyi ve en kötü yanları nelerdir? 

Mimarlıkta, insanlarla olan  iletişimin, etkileşimin kuvvetli olması gerektiğini düşünüyorum. Okulda almış olduğumuz eğitim ortamı ise insanlarla olan iletişimi aslında bir nevi kuvvetlendirmeyi amaçlıyor. Stüdyo ortamlarında alt ve üst dönem öğrencilerle sürekli etkileşim halinde olmuş oluyorsunuz. Projemiz hakkında fikir danışarak, programlarla ilgili sorunlarımızı birbirimize anlatarak veya soru sorarak aslında mesleki hayatımızda bizim en çok ihtiyacım olan iletişimi, okulların stüdyo ortamında güçlendirmiş oluyoruz. Bence eğitimin en iyi yanlarından bir tanesi iletişim diyebilirim. Bir diğer iyi yanı ise mimarlık eğitiminde, mezun olduktan sonra sadece mimar olarak değil aslında bir tasarımcı olarak da mezun olabiliyorsunuz. Üniversite eğitiminde almış olduğumuz dersler ve öğrendiğimiz bilgisayar programları aslında bizim  tasarımcı olabilmemize de imkan sağlıyor. Photoshop, Illustrator vb. programları bilmek sadece mimarlık alanında değil başka meslek alanlarına da sizi yönlendirebiliyor. Tasarım adı altında olan bir çok meslek alanında da çalışma imkanı bulabilirsiniz. Mimarlık eğitimi bu açıdan birçok yetkinlik kazandırıyor. Tek dezavantaj olarak proje tasarım sürecindeki çalışma yoğunluğu diye düşünüyorum. Çünkü sürekli düşünmek, tasarımı geliştirmek ve üretim yapmak zorundasınız. Öğrencilik hayatımızda bu süreç bizi yıpratabilir ama sevdikten sonra her şeyi yapabiliriz. 

Gelecek ile ilgili mesleki planların neler? Ne tür bir çalışma hayatının içinde olmak istiyorsun mimar olduğunda? Akademik, ofis, şantiye, vb.?

Mezun olduktan sonra yurt dışında uzun dönemli gönüllü staj ve yapı teknolojisi üzerine yüksek lisans deneyimi yaşamak istiyorum. Ek olarak grafik tasarımı alanında da eğitimler almak istiyorum. Daha sonra yarı zamanlı akademisyen olarak ders vermeyi ve aynı zamanda mimarlık ofisinde çalışmayı istiyorum. Şantiye stajını yaparken, şantiye ortamının bana göre olmadığını anladım. Projede inşaat aşamasında bulunmaktan çok tasarım sürecinde bulunmaktan çok daha keyif aldığımı farkettim. Okulda yaptığım projelerde ve gerek S + ARCHITECTURE’ da yaptığım ofis stajı sürecinde, tasarım ve tasarımı görselleştirme aşamasında daha çok keyif aldım. Bu yüzden mesleki hayatımda, ofis ortamında daha severek çalışabileceğimi düşünüyorum.

2

İrem Naz Özgan

İTÜ Mimarlık Fakültesi üçüncü sınıf öğrencisi.

Neden S+ ARCHITECTURE’da staj yapmak istedin, nereden duydun staj imkanını?

S+ ARCHITECTURE ile Murat Soygeniş’in İTÜ Mezunlar Derneği aracılığıyla İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde düzenlediği söyleşi sonrasında tanıştım. Aslında 2020 yaz döneminde yurtdışı stajı yapmak istiyordum ve Murat Bey’in yurtdışı mimarlık ofisleri ve okulları hakkındaki tecrübelerinden yararlanmak ve önerilerini almak için kendisiyle iletişime geçmiştim. Ancak pandemi sonrası böyle bir fırsat ortadan kalktığından, aynı deneyimleri kendisinden ve ofisteki ekipten edinebilmek adına S+ ARCHITECTURE’ın benim için iyi bir adım olacağını düşünüp burada staj yapmak için tekrar iletişime geçtim.

S+ ARCHITECTURE’da staj döneminde çalıştığın projelerde neler öğrendin? Stajın sana katkıları neler oldu?

S+ ARCHITECTURE’da çalıştığım projeler, öncelikle, okulda çalıştığım projelerden farklı bir his uyandırdı bende. Okulda bir yapıyı en baştan en sona, her detayıyla kendimiz tasarladığımız için, tasarım kısmına yoğunluk verirken diğer önemli adımlar göz ardı edilebiliyor; bazı sunum teknikleri gibi. Oysa bu stajda çalıştığım projelerde, tasarlanmış bazı yapıların sunum teknikleri geliştirerek tekrar paftalaştırılması, ana uğraşın bu minimal sunum teknikleri olması, beni bu açıdan çok geliştirdi. Okuldaki stüdyolarda kullanmaktan çekindiğim, denersem çok uzun süreceğini düşünüp vazgeçtiğim bazı paftalaştırma örnekleri vardı, burada çalıştığım projelerde onları deneme fırsatı buldum. Çünkü stajın asıl amacı kendini yeni şeyler deneyerek geliştirmek bence. Bu projelerde deneyip başarılı olduğumu düşündüğüm sunum tekniklerini kendi projelerime de yansıtmak için cesaret buldum ve staja başlamadan önceki ana hedefim de buydu. S+ ARCHITECTURE ile çalışmak da bana bu hedefimi gerçekleştirme fırsatı sunmuş oldu.

Mimarlık eğitiminin sence en iyi ve en kötü yanları nelerdir?

Bence mimarlık eğitiminin en iyi yanı, kendini bir birey olarak ayrıştırabilmeyi öğrenmek. Yani, çok çeşitli düşünce yöntemlerini insana kazandırabilen bir program bence. Yaratıcı düşünceyi hayatın merkezine koyamadan mimarlık eğitimi alabilmenin zor olduğunu düşünüyorum. Farklı düşünebilmek öncelikle stüdyo derslerinde ve projelerde kullanılsa da iki senelik mimarlık eğitimi sonrasında hayatımın birçok farklı alanında beni olumlu etkilediğini düşünüyor ve fark ediyorum. Bu sayede düşünceler insana yön verdiğinden, bana da yön verip beni diğer insanlardan ayrıştırabiliyor.

Mimarlık eğitimin en kötü yanı ise zamanın sınırlarını zorlaması bence. Aslında bu sorun, tasarımın hiçbir zaman bitmemesinden kaynaklanıyor. Bitmiş projelerin bile hiç bitmediğini ve bitmeyeceğini hepimiz bilsek de, tasarımda hep daha iyisi, daha fazlası ortaya çıkıyor. Bu durum, tasarım için faydalı olsa da bazen, bir üniversite öğrencisi olarak beni zorluyor. Kendimi arka planda sürekli o sırada uğraştığım tasarımla/projeyle ilgili bir şeyler geliştirmeye devam ediyor buluyorum, bu nedenle de diğer uğraşlarıma ayırmak istediğim zamanı toparlamakta zorluk çekiyorum çoğu zaman.

Gelecek ile ilgili mesleki planların neler? Ne tür bir çalışma hayatının içinde olmak istiyorsun mimar olduğunda? Akademik, ofis, şantiye, vb.?

Mimar olduğumda kendimi hep ofis ortamında hayal ediyorum açıkçası. Ancak şu an henüz şantiye stajı yapmadığım için o ortam hakkında fikirlerim netleşmedi, yaşayıp gördükten sonra kararımın daha çok oturacağını düşünüyorum. Akademik alanda kendimi pek rahat hissetmeyeceğimi düşünüyorum, özellikle konu ‘mimarlık eğitimi vermek’ olunca, kendime uygun görmüyorum. Birey olarak da bir şey öğretme/eğitme konusunda kendimi çok başarılı bulmuyorum. Hem isteklerim doğrultusunda hem de özelliklerime en uygun alan olması açısından ofis hayatının kendime daha uygun olduğunu düşünüyorum, en azından şu anlık.

3

Xiaoyu Shi

A rising sophomore in Bachelor of Science in Architecture program at University at Buffalo.

Why S+ ARCHITECTURE? How did you hear about this internship?

I saw the internship information from the career bulletin on my university’s website. In fact, I didn’t know many architectural firms before. Thanks to the career-related information provided by the university, I heard of S+ ARCHITECTURE from the website. Through the introduction about the firm and works that post on the website, I learned more about S+ ARCHITECTURE and thought this is a good opportunity for me.

What have you learned in your time as a virtual intern at S+ ARCHITECTURE? How did you benefit from this internship?

As this internship is completely remote, I find the importance of effective communication. Remote communication is not as timely and convenient as face-to-face communication, so I learned a lot about how to solve problems efficiently and always talk on point to make the internship going more smoothly. Moreover, my professional skills are also trained and improved through this internship. Now I have a deeper understanding of the content and mode of architectural work, which definitely contributes to my future career.

What are the best and worst things about architectural education?

The best thing about architectural education is that I can learn architecture, the field I have great passion and interest. However, the difficulty of the courses and the huge amount of homework in architecture major also bother me the most. Studying architecture brings me great happiness and also great academic pressure.

And what are your future professional plans? What type of environment you want to be in after graduation from architecture school? Academic, office, construction site, etc.?

After graduation from UB, I plan to study architecture in a master’s degree. As a sophomore, I still have many years to go in my undergraduate and graduate studies. Therefore, currently, I don’t have a deep idea about my future career life, but I guess I will prefer to go into an architect’s office and actually design some buildings in the future.

4

Zakaria Siddiqui

A rising senior in Bachelor of Architecture program at University at Buffalo.

Why S+ ARCHITECTURE? How did you hear about this internship?

I had heard about this internship through emails that my school regularly provides. I had seen this opportunity where a previous alumnus from our school was looking for UB architecture students for an internship and I am always interested in ways I can strengthen my architectural skills. I had looked into the firm and was very impressed by the works they have created and how it would be so new to work at a firm overseas.

What have you learned in your time as a virtual intern at S+ ARCHITECTURE? How did you benefit from this internship?

I was able to practice my skills as an architectural student, and further my knowledge on specific skills when it comes to producing work. I learned how to develop schemes that are very eye-catching in very little time and increase my productivity when it comes to producing several architectural 3D models. I benefited greatly from this internship as it has given me my first steps to what it feels like working at a firm when creating building schemes.

What are the best and worst things about architectural education?

The worst thing in architectural education is how frustrating it can be to come up with different designs and what ways may make your design look the best. You can always come up with ideas but something may always seem off to you and you can fall into this creative block that comes with it. However, the best feeling you can get is when you overcome that architectural block and produce beautiful work that you can present to others.

And what are your future professional plans? What type of environment you want to be in after graduation from architecture school? Academic, office, construction site, etc.?

I would really like to work at a firm after graduation, however I also want to attend graduate school for architecture. I am unsure if I want to immediately go into graduate school or if I want to work for a year before heading in the direction to get my master’s degree. If possible, I would love to do both, working at a firm or working with undergraduate students whilst studying to get my master’s degree.