Mimarlık üzerine düşünceler (Views on architecture)

Murat Soygeniş, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yapı Topluluğu’nun düzenlediği seminerde mimarlık, yapı üzerine gözlemlerini, düşüncelerini ve gerçekleştirdikleri mimarlık proje ve uygulamalarını paylaştı. Sunumun ardından sorular ve cevaplarla etkinlik devam etti. / Murat Soygenis presented his views on architecture, construction and presented S+ projects in a seminar organized by Construction Group of Canakkale Onsekiz Mart University. Seminar continued with questions and answers.