Mimarlıkta Çeşitlilik (Diversity in Architecture)

… sunumunda meslek seçimindeki deneyimleri, kariyer yolculuğu, mimarlık ofisi S+ ARCHITECTURE bünyesinde gerçekleştirilen projeler, eğitim, yayınlar, sergiler…

Mimarlık Yolculuğu (Architectural Journey)

… Tasarım Sohbetleri kapsamında katılımcılara kendi mimarlık yolculuğunu sundu, projelerini paylaştı.

Virtual Internships / Çevrimiçi Staj

Summer / Yaz 2021… Virtual Internships / Çevrimiçi Staj

Mimarlık üzerine düşünceler (Views on architecture)

… Soygenis presented his views on architecture, construction and presented S+ projects.

A conversation with Murat Soygenis

Architecture is a lifelong learning process…

In progress

A mixed-use development.

Mini interview

Environmental sustainability, climate change, global health and the refugee crisis…

Görüşler / Insights

Görüşler: Çevrimiçi Yaz Stajyerleri 2020
Insights: Online Summer Interns 2020

Virtual Internships / Çevrimiçi Staj

Summer / Yaz 2020… Applications closed… Başvurular kapandı…

2020… 2020… 2020…